läs mer om

Privatpersoner

Läs Mer

Vi erbjuder en samtalsmottagning på dina villkor och med det menar vi efter skolan, arbetet eller efter att barnen är lagda. Vi har därför tider från 17.00 alla vardagar samt hela helger vikta för våra kunder

Vi sitter i ett välutvecklat kontorslandskap med tillgång till samtalsrum. Samtalen har vi på Coffice på Laxholmstorget 3 i Norrköping.

KBT coachning innebär strukturerade samtal enligt KBT och några av de samtalsområden som vi erbjuder är:

Anhörigstöd
Gastric by pass (stöd före samt efter OP)
Dödsfall/skilsmässa (jag stärkande samtal)
Parsamtal
Stödjande samtal kring droger och kriminalitet
Motiverande samtal
Krissamtal
Föräldrasamtal
Ungdomssamtal (Vägvalet, CRA)
urinprovstagning (narkotikatester) ungdomar
Urinprovstagning vuxna.
Enskild ART/familje ART