mer om oss

om kbt-coacherna

vilka är vi?

mikael och angelica

Beteendevetare

Mikael Axelsson

Mikael är beteendevetare med en fil. kand. examen och har arbetat med samtal sedan år 2000. Ett förflutet 16 år som ordningsvakt tillför även en stor förståelse för personer som hanterar hot och våld i sin vardag. Mikael har arbetat inom den socialtjänsten med öppenvård, sluten vård samt myndighetsutövning. Mikael har under cirka fem år arbetat som föreståndare på HVB-hem för ungdomar 13-19 år med psykosocial problematik. Mikael har samtalserfarenhet som:
– Familjebehandling
– Stärkande föräldrasamtal
– Barnsamtal
– Ungdomssamtal utifrån droger, nedstämdhet & kriminalitet
– Motiverande samtal
– Behandlingssamtal utifrån aggressions- och Kriminalitets- samt drogproblematik.
– JAG-stärkande samtal.
– Självskyddskurser och konflikthantering

Undersköterska

Angelica Vilu

Angelica är utbildad undersköterska och behandlingspedagog samt alkohol- och drogterapeut. Angelica har arbetat inom äldreomsorg, öppenvård (vuxna missbrukare), avgiftningsenhet samt HVB-hem riktat barn och ungdomar.

Angelica har samtalserfarenheter som:
– Anhörigsamtal äldreomsorgen
– Ungdomssamtal
– KOBTIVA
– Motiverade samtal (MI)
– Drogprevention
– Behandlingssamtal utifrån missbruk- och kriminalitet.
– Konsekvenssamtal
– JAG-stärkande samtal
– Självskyddskurser och konflikthantering

Angelica ansvarar för och erbjuder Herbalife, information och kurser och ordermottagning av Herbalifes utbud.

Evidens baserade metoder
KBT coachning till privatpersoner/företag
Öppettider, när du kan.

Läs Mer

Vill du veta mer om priser, metoder eller annat som kan vara bra att veta? Klicka till höger