läs mer om

Företag

Läs Mer

KBT coacherna riktar sig till de lite mindre företagen i Norrköping med omnejd. Ett flertal mindre företag saknar stora avtal kring den psykosociala arbetsmiljön och vi kan vara ett bra komplement till de större företagen.

Alla företag erbjuds att ha stående avtal som inkluderar ett visst antal samtalsstödstimmar och dessa kan bestå av liknande innehåll som vår inriktning mot privatpersoner. Vi kan även erbjuda narkotikakontroller av er personal, urinprov i våra lokaler för att främja ert preventionsarbete kring alkohol- och narkotika.

Den företagshälsovård som vi erbjuder är:
Stödsamtal till arbetstagare.
Stödsamtal vid erinran
Krissamtal vid uppkomna situationer
Drogpreventionssamtal
Drogtester i form av urinprov
Urinprov och alkoholkontroller på arbetsplatsen.

Vi stöttar er i alla situationer som kan uppstå.

Journalföring och återrapportering sker i tydliga återkopplingsrapporter.

Företagssamtal faktureras med 10 dagars betalningsperiod.